PORTAL iSPKP-MAKLUMAN
+ pertanyaan_ispkp@apad.gov.my + Trending Hashtag : #iSPKPMasaDepan

PEMBAYARAN


1. Adakah proses pembayaran dalam talian iSPKP selamat digunakan ?

 • Proses pembangunan iSPKP telah menjalani proses tapisan keselamatan yang ketat.
 • Ini termasuk proses tapisan keselamatan oleh kontraktor Independent Verification & Validation (IV&V) dan kontraktor Security Posture Assessment (SPA) yang dilantik.
 • Modul pembayaran yang tersedia di dalam iSPKP juga berintegrasi dengan sektor perbankan menggunakan garis panduan keselamatan sedia ada.


2. Apakah jenis pembayaran yang diterima oleh iSPKP ?

 • Bagi pembayaran dalam talian, mod pembayaran yang diterima adalah seperti berikut :-
  • Kad kredit tempatan.
  • Kad debit tempatan.
  • Perbankan atas talian (FPX) – bank-bank yang daftar di Malaysia.
 • Bagi pembayaran di kaunter, ianya akan berbeza mengikut peraturan sedia APAD/LPKP.
 • Sebagai contoh di APAD kesemua transaksi pembayaran di kaunter adalah transaksi tanpa tunai sepenuhnya.
 • Manakala di LPKP, pembayaran secara tunai masih diterima.
 • Sebarang ketetapan mengenai mod pembayaran semasa akan diumumkan oleh agensi terbabit sekiranya terdapat sebarang perubahan yang dikuatkuasakan.


3. Adakah permohonan saya akan diproses selagi pembayaran belum dijelaskan ?

 • Proses permohonan hanya akan diproses sekiranya pembayaran fi proses (RM10/permohonan) telah dijelaskan.
 • Dokumen kelulusan (Lesen pengendali/permit kenderaan/lesen kenderaan) hanya akan dijana setelah fi kelulusan dijelaskan.


4. Apakah sebab utama pembayaran tidak dapat dilaksanakan ?

 • Baki tidak mencukupi di dalam akaun bank.
 • Katalaluan ke akaun bank tidak tepat.
 • Penggunaan kad kredit disekat oleh bank.
 • Gangguan pada talian/capaian ke laman sesawang bank.


5. Adakah saya boleh menggunakan akaun bank/kad kredit pihak ketiga untuk membuat bayaran ?

 • Tiada halangan dengan syarat akses kepada kad kredit/akaun bank tersebut adalah sah.


6. Adakah saya akan mendapat resit setelah pembayaran dalam talian dilaksanakan ?

 • Setelah pembayaran berjaya dilaksanakan, resit pembayaran akan dijana oleh iSPKP.
 • Resit boleh dimuat turun dan dicetak oleh pemohon untuk simpanan/rujukan.
 • Tidak perlu hadir ke kaunter APAD/LPKP untuk tujuan cetakan resit pembayaran.


7. Atas sebab apa, saya perlu ke kaunter untuk membuat pembayaran ?

 • Tiada sebab tertentu dikhususkan untuk pembayaran di kaunter.
 • Secara umumnya semua pembayaran bagi proses pelesenan boleh dilaksanakan secara dalam talian melalui iSPKP.
 • Kes terpencil untuk pembayaran di kaunter mungkin berlaku sekiranya jumlah pembayaran tersebut terlalu tinggi (melebihi had pembayaran dalam talian).


8. Apa yang akan berlaku sekiranya pembayaran dalam talian tidak berjaya ?

 • Sekiranya pemohon masih di peringkat permohonan – jika fi proses belum dilaksanakan, permohonan tidak akan diproses.
 • Sekiranya pemohon telah menerima notis pemakluman kelulusan permohonan, dokumen tidak akan dijana selagi fi kelulusan belum dilaksanakan.


9. Bagaimana jika resit pembayaran saya hilang ?

 • Resit pembayaran boleh dimuat turun melalui profil syarikat di dalam sistem iSPKP.
 • Resit boleh dicetak sendiri oleh pengendali / pelesen.


error: Content is protected !!
Skip to content