PORTAL iSPKP-MAKLUMAN
+ pertanyaan_ispkp@apad.gov.my + Trending Hashtag : #iSPKPMasaDepan

LOG MASUK ISPKP


1. Bagaimanakah pengendali/pelesen baru akan mendapat login dan kata laluan untuk portal APAD/LPKP ?

 • Pengendali/Pelesen baru perlu akses kepada portal iSPKP, yang boleh dicapai melalui laman sesawang APAD/LPKP atau melalui pautan yang dinyatakan di dalam P3.
  • A. Semenanjung – APAD
  • B. Sabah – LPKP Sabah
  • C. Sarawak – LPKP Sarawak
 • Setelah pegawai APAD/LPKP meluluskan pendaftaran pengendali/pelesen, Pengarah pengendali/ pelesen perlu menghadirkan diri ke kaunter APAD/LPKP untuk pembuat pengesahan biometrik.
 • Pengendali/ Pelesen akan diberikan login dan kata laluan sementara.
 • Seterusnya, pengendali/ pelesen boleh mengakses sistem iSPKP untuk membuat penukaran katalaluan.
 • Setelah berjaya pengendali/pelesen akan diberikan akses kepada iSPKP.


2. Apakah yang perlu dilakukan oleh pemohon/pemilik lesen sekiranya lupa kata laluan/kata nama ?

 • Boleh tetapkan kata laluan yang baharu pada sistem melalui fungsi ‘Lupa Kata Laluan’.
 • Sila pastikan maklumat emel yang didaftarkan adalah tetap dan betul kerana pemakluman perubahan kata laluan akan disalurkan kepada emel yang didaftarkan.


error: Content is protected !!
Skip to content